Capitool laat je de wereld zien

Colofon

Vormgeving: APSBB, Heeswijk-Dinther

Techniek: Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv.

www.capitool.nl is powered by Uitgeverij Unieboek | HetSpectrum bv, Houten

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv is een van de grootstealgemene boekenuitgeverijen in het Nederlandse taalgebied. De uitgeverij isbekend door succesvolle uitgaven op het gebied van thrillers, romans,non-fictie, kinderboeken, reisgidsen, woordenboeken en naslagwerken. Onzeuitgeverij heeft veel sterke imprints; Van Holkema & Warendorf, VanDishoeck, Spectrum, Van Goor, Capitool, Marco Polo, Prisma en Winkler Prins.Verder ontwikkelt Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum zich sterk op het gebiedvan multimediale uitgaven. Naast luisterboeken, ebooks en apps exploiteert deuitgeverij de website Ontrack.nl, de site met meer dan 2500 actuele wandel- enfietsroutes in Nederland.

Sinds 2010 is Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bvonderdeel van LannooMeulenhoff bv, waartoe ook Terra Lannoo en UitgeverijMeulenhoff | De Boekerij behoren.
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum is aanwezig op LinkedIn,Facebook en Twitter.

© 2011 Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv

Postbus 97, 3990 DB Houten

www.unieboekspectrum.nl