Capitool laat je de wereld zien

Privacy beleid

Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens die door derden worden verstrekt.

Een bezoeker/ster van een website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv (ook niet via een eigen netwerk).

De websites van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteurs, noch Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden op deze sites.

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv stelt alles in het werk voor een goede beschikbaarheid van de site, maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv.